Bine ati venit!

CULTURA EDUCAȚIONALĂ

Școala Gimnazială “Colonel C. Langa” Miroslava se dovedeşte a fi un sistem deschis prin normele, valorile şi idealurile promovate având ca ţintă strategică „performanţa organizaţională”. Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt.

Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire.

Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Şcoala rămâne cadrul democratic în care diverse puncte de vedere pot fi exprimate liber şi deschis.

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului Intern sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.

Într-o prezentare succintă, valorile şi aspiraţiile care ne stimulează şi ne caracterizează sunt următoarele:

 • Dezvoltarea unor structuri atitudinale asertive, pozitive.
 • Asigurarea coerenţei şi forţei interne a sistemului prin reducerea sau evitarea disonanţei
 • Stimularea progresivă a resurselor creative prin încurajarea opţiunilor alternative de căutare, cercetare, implicare, perfecţionare şi auto depăşire.
 • Grad ridicat de angajare socială şi profesională probat prin deschiderea spre valorile civilizaţiei şi democraţiei
 • Promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii şanselor, toleranţei şi respectului reciproc
 • Promovarea modelului „a învăţa cum să înveţi” pentru a şti cum să te integrezi, să te perfecţionezi şi să te realizezi
 • Valori ce vizează ţările şi lumea precum: patriotism, conştiinţa neamului, integrarea europeană, fraternitatea umană, respect pentru cultură, etc.
 • Abordarea ştiinţifică a realităţii, discernământul, căutarea adevărului, reflecţia etc.

Școala Gimnazială “Colonel C. Langa” Miroslava este şi va fi o comunitate școlară care să ofere fiecărui elev, la finalul traseului de formare personală şi profesională, realizarea la nivel cât mai înalt a nevoilor educaționale. Școala noastră va continua să-şi pregătească elevii – după cum o confirmă tradiţia acestei instituţii – în spiritul cerinţelor societăţii moderne, astfel încât, la finalul anilor de şcolarizare, să răspundă următoarelor tipuri de finalităţi: a învăţa pentru a şti, a învăţa pentru a face, a învăţa pentru a fi şi a învăţa pentru a fi în comunitate. Căutăm, prin activităţi de învăţare diferenţiată şi adecvată particularităţilor de vârstă, intereselor şi nevoilor individuale, să punem în valoare potenţialul elevilor noştri, să îi facem apţi de colaborare, competiţie şi performanţă. Elevii școlii noastre vor fi consiliaţi pentru o corectă orientare şcolară şi profesională şi vor fi capabili să-şi urmeze studiile în unităţile de învăţământ superior din ţară şi străinătate sau vor fi supravegheaţi pentru inserţia pe piaţa muncii în acord cu pregătirea lor.

Şcoala noastră pune în centrul atenţiei elevul (beneficiarul ofertei educaţionale), crezând în următoarele valori educaționale:

 •  îmbunătăţirea continuă a performanţelor elevilor şi a încrederii în sine, prin recunoaşterea şi încurajarea oricăror acumulări pozitive ;
 • aspiraţiile elevilor nu trebuie îngrădite, iar profesorii trebuie să fie facilitatori sau mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori;
 • respectarea intereselor şi opţiunilor elevilor printr-un curriculum variat, deschis preocupărilor lui dar nevoilor comunităţii locale;
 • pregătirea adolescentului pentru educaţie permanentă, autoformare continuă, schimbare.